Какво представлява 5G мрежата. Предимства и недостатъци

 

13.11.2018

  НАЗАД


  

  

  Ако погледнем назад, ще установим, че всяко следващо десетилетие мобилните технологии напредват.

Започвайки от първото поколение (1G) през 1980-та, второто поколение (2G) през 90-те години, третото поколение (3G) през 2000 г.,

четвъртото поколение (4G) през 2010 г., и стигнем до пето поколение по-сложна и по-интелигентна технология.

 

  5G е следващото поколение безжична мрежова технология, която  ще има по-бърза скорост на предаване на данни, по-малко изчакване и подобрена надеждност.

Ще се правят нови подобрения и разширения за виртуална реалност, връзка между автомобили и интелигентния дом, във всяка сфера, в която машините трябва да говорят помежду си постоянно и без забавяне.

  Софтуерът се тества, хардуерът е в процес на разработка и операторите са готови и планират да внедрят 5G на определени пазари до края на 2018 г.

  

 

  

Основни характеристики:

  - Практически възможно е да се използва супер скоростта, т.е. от 1 до 10 Gbps.

  - Забавянето ще бъде 1 милисекунда (двупосочно пътуване от край до край).

  - Достъпност за свързване от 10 до 100 броя устройства.

  - Покритие в световен мащаб.

  - Около 90% намаление на използването на енергия за мрежата.

  - Животът на батерията ще е много по-дълъг.

  - Целият свят ще бъде в безжична (Wi-Fi) зона.

  

  

  

Важни предимства.

Има различни предимства на 5G технологията ето и някой от тях:

  - Висока разделителна способност и двупосочно оформяне на широколентов трафик.

  - Технология за събиране на всички мрежи на една платформа.

  - По-ефективна и производителна мрежа

  - Възможно е, да се осигури еднакво, непрекъснато и последователно свързване в целия свят.

    

Предимства за обществото:

 - Можете да контролирате компютрите си чрез слушалки.

 - Образованието ще стане по-лесно - ученик, който седи,в която и да е част от света, може да присъства по време на занятието.

 - Медицинското лечение ще стане по-лесно и евтино - лекарят може да преглежда и лекува пациента, намиращ се в отдалечена част на света.

 - Мониторингът ще бъде по-лесен - правителствена организация и агенции могат да наблюдават всяка част от света. Възможно е да се намали престъпността.

 - Визуализирането на вселената, галактиките и планетите ще бъде възможно.

 - По-голям шанс за откриването на изчезнали хора.

 -  Бързо установяване и сигнализиране за природно бедствие, включително цунами, земетресение и т.н.

  

  

  

Недостатъци на технологията 5G:

  Въпреки че технологията 5G е изследвана и решава проблеми, свързани с радиосигналите и трудностите на мобилните телефони, изникват нови проблеми имащи общо със сигурността и липса на технологичен напредък в повечето географски региони. 

 

 - Технологията все още е в процес на разработване и се провеждат изследвания за нейната жизнеспособност.

 - Скоростта, която тази технология поддържа, изглежда трудна за постигане (Няма нужда от тез скоби и това в тях! в бъдеще, може би) поради некомпетентната технологична подкрепа в повечето части на света.

 - Много от старите устройства няма да бъдат съвместими с 5G, следователно всички те трябва да бъдат заменени с нови и скъпи такива.

 - Развитието на инфраструктурата се нуждае от високи разходи.

 - Въпросът за сигурността и поверителността все още не е разрешен.

  

Предизвикателствата на 5G.

  Предизвикателствата са присъщата част от новото развитие. Както при всички технологии, така и при 5G има и големи предизвикателства. Като погледнем в миналото, развитието на радио-технологиите  се разраства сравнително бързо. Започвайки развитието на мрежата от 1G до 5G, е отнело около 40 години (като се има предвид, че 1G е затвърдена през 80-те години,а  5G през 2020 г.). Въпреки това общите предизвикателства, които наблюдавахме са липсата на инфраструктура, методология на изследванията и разходи.

Все пак, има десетки страни, които използват 2G и 3G технологии и не могат да преминат към 4G.В това време, най-важните въпроси в съзнанието на всички са:

 

  Колко жизнеспособна ще бъде 5G? Ще бъде ли технологията достъпна само за развитите страни или развиващите се страни също ще могат да се възползва от това?

 

  Проучвания и дискусии протичат по целия свят сред  инженери, изследователи, академици, търговци, оператори и правителства относно иновациите, реализацията, жизнеспособността и загрижеността за сигурността на 5G.

  Технологията от 5-то поколение е създадена, за да осигури невероятни и забележителни възможности за обмен на данни, безпрепятствени обеми на обаждания, излъчвани в рамките на най-новата мобилна операционна система. Следователно, това е по-интелигентна технология, която ще свързва целия свят без ограничения. Ще има универсален и непрекъснат достъп до информация, комуникация и развлечения, които ще отворят ново измерение в живота ни.

  Освен това, правителствата и регулаторите могат да използват тази технология като възможност за добро управление и да създадат по-здравословна среда, която определено ще насърчи продължаването на инвестициите в 5G технологията от следващо поколение.

 Доставчиците вдигат много шум около 5G. Но дали потребителите наистина се интересуват?

  

   

   

  Ново проучване от PricewaterhouseCoopers разкрива, че повечето хоравсе още дори не знаят какво е 5G. Само 46% от анкетираните 1000 интернет потребители на възраст между 18 и 64 години, бяха запознати с термина "5G". Най-голяма е информираността сред мъжете и живеещите в градските райони.

  Около една трета от анкетираните намират обещанието за 5G толкова привлекателно, че ще плащат допълнително за него. Средно тези потребители биха били склонни да плащат допълнителни 10 лева месечно за услугата 5G в домовете си и още 10 лева на месец за мобилните устройства.

  Дори и така, повечето хора не бързат да преминат към 5G. Само 26% заявяват, че ще купят ново устройство, съвместимо с 5G, веднага щом доставчиците започнат да предлагат услугата в техния район.

 

 

 

 НАЗАД

 

 

 

 

 

Е-БЮЛЕТИН & ПРОМО КАТАЛОГ